Grad Sremska Mitrovica
A | A
1 2 6 7 8

Izdvajamo

SKUPŠTINA OPŠTINE SREMSKA MITROVICA - Usvojen predlog odluke o samodoprinosu

Sr. Mitrovica, 27. Mart 2006.
Za predlog odluke o uvođenju samodoprinosa u Sremskoj Mitrovici za period 2006 – 2011. godina glasali svi odbornici opštinske Skupštine, sem odborničke grupe Srpske radikalne stranke

Dvanaesta sednica Skupštine opštine Sremska Mitrovica, održana prošlog utorka, obeležena je usvajanjem predloga odluke o uvođenju samodoprinosa na području Sremske Mitrovice za period 2006 – 2011. godine.
Rasprava oko predloga odluke o uvođenju samodoprinosa pokazala je da je velika većina odbornika opštinske Skupštine svesna potrebe uvođenja samodoprinosa i u narednih pet godina. Odbornici Srpske radikalne stranke su se listom opredeljivali protiv samodoprinosa pravdajući svoj stav činjenicom da je ekonomska situacija građana Sremske Mitrovice veoma teška.

Nastavak započetih
radova

Prema predlogu odluke o uvođenju samodoprinosa do 2011. godine planirano je komunalno uređenje nove industrijske zone grada “Jezero”, izgradnja predškolske ustanove u Naselju “Kamenjar”, izgradnja ambulante, apoteke i pošte u Naselju “Blok B”, rekonstrukcija pešačke zone u centru grada, izgradnja dve kružne raskrsnica, na Rumskoj malti i kod Starog mosta, izrada tehničke dokumentacije i rešavanje imovinskih odnosa u pojasu u kom je predviđena izgradnja zaobilaznice oko Laćarka i Sremske Mitrovice, i izgradnja fiskulturne sale  gimnazije “Ivo Lola Ribar”.
Govoreći o važnosti samodoprinosa odbornik i narodni poslanik Branislav Nedimović je rekao da su planirani projekti samo nastavak započetih poslova.
- Samodoprinos je samo jedan od izvora finansiranja komunalnog opremanja. Bez samodoprinosa Sremska Mitrovica ne bi imala mnoge značajne objekte. To je dobra polazna osnova za vezivanje budžetskih sredstava, kako opštinskih, tako i sredstava drugih nivoa vlasti, jer vrednosti objekata izgrađenih samodoprinosom prevazilazi prikupljena sredstava, u šta smo se mogli uveriti u proteklom periodu od 2001 – 2006. godine – rekao je Branislav Nedimović.
Predsednik Skupštine opštine Sremska Mitrovica Aleksandar Prodanović je takođe ukazao na činjenicu da je mnogo lakše obezbediti sredstva iz drugih izvora ako grad raspolaže sredstvima samodoprinosa.
- Najvažnije je da se započeti radovi nastave. Sremska Mitrovica svakim danom sve više liči na moderan grad, još lepše će izgledati za pet godina kada se realizuje ovih sedam projekata koji su planirani do 2011. godine – naglasio je Aleksandar Prodanović. 
Odbornik opozicione Socijalističke paritje Srbije Vasa Damnjanović je podržao ideju o samodoprinosu. On je rekao da je to jedini način da se u ovom gradu nešto uradi i podsetio na kapitalne objekte koji su u prethodnom periodu izgrađeni u Sremskoj Mitrovici sredstvima samodoprinosa, na zgradu Medicinske škole, Sportsku halu i Hirurški blok i Polikliniku Zdravstvenog centra.
Odbornici Skupštine su sa 37 glasova “za” i 17 “protiv” usvojili predlog odluke. Za predlog odluke o uvođenju samodoprinosa glasali su i opozicioni poslanici SPS, jedino su odbornici SRS bili protiv.

Samodprinos i u Šašincima
i Manđelosu

Pored samodoprinosa u Sremskoj Mitrovici, odbornici su doneli odluke da se u istom pepriodu, od 2006. do 2011. godine uvede samodprinos i u mesnim zajednicama Šašinci i Manđelos.
Pored ovoga odbornici su usvojili programe poslovanja JP Direkcija za izgradnju Opštine, JKP “Toplifikacija” i JP RTV “M”. Usvojeni su izveštaji o radu svih opštinskih uprava i opštinskog javnog pravobranilaštva. Usvojen je program održavanja čistoće na javnim površinama i predlog odluke o izradi plana generalne regulacije Kuzmina i Jarka do 2020. godine. Odbornici su usvojili i odluku o mreži osnovnih škola i predškolskih ustanova na teritoriji Opštine Sremska Mitrovica, a usvojen je kolektivni ugovor kod poslodavca JP RTV “M”.
Velika diskusija se razvila oko predloga o stavljanju van snage opštinske odluke o pružanju finansijske pomoći porodici za prvorođeno dete. Odbornici SRS su iz svih oružja napali ovaj predlog optužujući vladajuću koaliciju da potpomaže “belu kugu” koja ionako vlada na području Vojvodine i Srbije. Na ove napade odgovorio je zamenik predsednika Skupštine opštine dr Nenad Lemajić i istakao da je u prošlom sazivu Skupština opštine Sremska Mitrovica utvrdila naknadu porodicama za prvorođeno dete u visini od deset hiljada dinara iako to nije bila njena nadležnost, zato što ni republika ni pokrajina nisu predviđale takvu naknadu.  
- U tadašnjem sistemu brige o deci postojao je mali nedostatak. Naime, predviđena je bila naknada za drugo i treće dete, ali porodice sa prvorođenom decom su bile izuzete iz ove politike. Naša država je promenila politiku brige o deci i na republičkom i pokrajinskom nivou je, što i jeste njihova ingerencija, ustanovljena nakanda za prvorođenu decu koja je pet puta veća od one koju je mitrovačka Opština utvrdila. Nadamo se da će se ova naknada u budućnosti povećati, a preduslov za to povećanje je opšti privredni napredak – rekao je dr Nenad Lemajić.
Inače sa dnevnog reda su na predlog obornika Demokratske stranke Vlade Vučenovića  skinuti predlog odbornika SRS i SPS da se pristupi promeni Statuta Opštine Sremska Mitrovica, predlog odluke o direktnim te-ve prenosima, razmatranje izveštaja o radu JP RTV “M” u 2004. godini i plan rada za 2005. godinu, razmatranje izveštaja komisije za utvrđivanje činjenica u vezi sa nabavkom mašine za separaciju otpada i predlog za razrešenje direktora RTV “M” Josipa Novotnija. Odbornici nisu razmatrali ni informaciju koju je predsednik SO Aleksandar Prodanović uputio ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu povodom zahteva odborničke grupe SRS da Ministarstvo da svoje mišljenje o povredi Poslovnika prilikom tajnog glasanja o razrešenju predsednika SO Sremska Mitrovica.
 
 S. CucanićNeidentifikovani kamerman

Miran tok dvanaeste sednice Skupštine opštine Sremska Mitrovca u jednom momentu je poremetila zbrka oko neidentifikovane kamere u skupštinskoj sali. Skupštinsko obezbeđenje je nastojalo da snimatelja koji nije imao akreditaciju Skupštine udalji iz sale, ali su se tome suprotstavili odbornici SRS. Radikalski odbornici su tvrdili da je to njihova privatna kamera, kojom nameravaju da snimaju tok sednice. Posle kraćeg ubeđivanja tajanstveni snimatelj se sa kamerom udaljio iz sale.