Grad Sremska Mitrovica
A | A
1 2 6 7 8

Izdvajamo

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je počela sa radom u februaru mesecu 2009. godine i deo je Gradske uprave za budžet i finansije.

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je nastala u okviru Programa za podsticaj ekonomskom razvoju opština (MEGA) koji je finansirao američki narod kroz Agenciju Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), a sprovela ga je organizacija The Urban Institute (UI). Program je započet krajem 2008. godine.

Cilj ovog programa je bio razvijanje kapaciteta lokalnih jedinica i lokalnih privrednih grupa radi bržeg ekonomskog razvoja i stvaranja novih radnih mesta, pružanje podrške u uvođenju novih koncepata i veština, stvaranje pozitivne poslovne klime koja će omogućiti razvoj privatnog sektora.

 

OSNOVNE FUKCIJE KANCELARIJE SU:

 • Učešće u procesu strateškog planiranja lokalnog ekonomskog razvoja
 • Nadzor nad realizacijom projekata
 • Stalni kontakt sa potencijalnim investitorima
 • Održavanje kontakata sa donatorskim i nevladinim organizacijama
 • Predstavljanje privrednih potencijala
 • Održavanje odnosa sa republičkim institucijama nadležnim za ekonomski razvoj
 • Formiranje baza podataka o zemljištu i objektima u vlasništvu Grada

 

PROJEKTI U TOKU:

 1. Druga faza projekta  „Geografski informacioni sistem Grada Sremska Mitrovica“
 2. Primena Strategije lokalnog ekonomskog razvoja koja je sastavni deo Strategije održivog razvoja Grada Sremska Mitrovica
 3. Izrada Lokalnog ekološkog plana

 

REALIZOVANI PROJEKTI:

 1. Prva faza projekta „Geografski informacioni sistem Grada Sremska Mitrovica“
 2. Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem“
 3. Strategija lokalnog ekonomskog razvoja
 4. Lokalni akcioni plan za mlade

 

KONTAKT:

E-mail: smkler@gmail.com
Telеfоn: 022/610-572